Page Officielle FacebookChaine Officielle YoutubeCompte Officiel Instagram
FrançaisEnglishDeutsch中国

Le Château du Bois : Çevre

Marka bütünlüğü

Güvenilir ve niş bir marka olan “Le Château du Bois” akımların kendisini etkilenmesine izin vermez. Tek gayesi; çevre üzerindeki etkisini dikkate alma bakış açısıyla dünyadaki en saf eko-sitemlerinden birini koruyarak, üretmek, damıtmak ve kozmetik ürün yaratmaktır.
Amacımız hiçbir ödün vermeden yüksek kaliteli bir cilt bakım ürünleri dizisi sunmaktır. 

Marka bütünlüğü

“Le Château du Bois” için günlük realite ufak bir tohumdan güzel bir çiçeğe dönüşen lavantaların yetiştiği bir arazi olduğudur. Yirminci yüzyılın başında “Provence’in mavi altını” adını alan esans bizi doğruca doğanın ve insanlığın kalbine doğru ahenkli ve duyumsal bir yolculuğa götürür. Ender ve güvenilir olan “Le Château du Bois” özgünlük merakı olan hevesli ve talepkar tüketiciyi işaret eder. İnsan ve doğa arasındaki denge daimi dikkat gerektirir. Doğaya asgari etki eden ürünler yaratmak arzusu uzun süredir Lincelé ailesinin kanaat merkezinde olmuştur. Doğanın üzerindeki etki, tarımsal aktivitelerden ve ürün geliştirmeden daha önceliklidir. Sürdürülebilir kalkınmaya bağlıyız ve onu basit bir vicdan aracı olarak değerlendirmeye uzağız.

Sürdürülebilir üretim ve kalkınma
10 Nisan 2008’de “Sürdürülebilir Gezegen”in Paris’teki ilk gösterimi zarfında lavanta yetiştiricileri Fransa Tarımcılık Bakanlığı ile birlikte “Sürdürülebilir Kalkınma İmtiyazı”nı imzaladılar. İmtiyazın üç boyutu vardır: sosyal, ekonomik ve çevresel. Lavanta yetiştiriciliği ile ilgili tüm metodlar işte bu önceliğin kapsamına girer. Sonunda kirlenme yaratacak olan, klonlanmış lavanta ve yoğun tarımcılık ile yüksek üretkenlik taahhüdü baskısına rağmen, üreticiler kararsızlığa düşmeden seçeneği kabul ettiler. Saf lavanta üreticileri doğaya çok yakın yaşadıkları için bu güzel bitkinin ardındaki narinliği bilirler. Bu bağlılık lavantanın korunmasında rol oynamaya altyapı oluşturan doğal bir seçimdi.

Kurallara saygılı ticaret
Bu terim lavanta AOP için de geçerlidir. Günümüz küresel pazarında, farklı orijinlerden çeşit çeşit lavantalara ve melezlere rastlıyoruz. Oysa ki, her lavanta AOP  (veya formülünü içeren bir ürün) alımı sadece Haute-Provence üreticilerinin yararınadır. Bu, en iyiyi üretmeye devam edebilmeleri, Fransız yazar Jean Giono’ya ilham veren Provence’ın muazzam güzel manzarasını ebedileştirmeleri için zor ve kıraç dağlık alanlarda onları ayakta tutmaya yardımcı olur.

 

Ekolojik ayak izi

Ekolojik ayak izi
Lincelé ailesi, herhangi bir tarımcılık, kozmetik veya ticari aktiviteye girişmeden evvel öncelikle onun doğaya olan etkisini gözden geçirir. Karbon ayak izi puanının düşük olması yetmez, negatif olmalıdır. “Château du Bois” arazisi 110 hektar saf lavanta mahsulü, 180 hektar ağaçlık arazi ve orman, 60 hektar çalıdan oluşan 350 hektarlık doğanın bakımını sağlamaktadır. Bu kusursuz biçimde dengeli çeşitlilik fauna ve bitki örtüsünü korur.

 
 

Eko-ambalaj uygunluğu

Eko-ambalaj uygunluğu
“Château du Bois” 2004’ten beri 1992’de kurulan ve devlet onaylı özel bir teşebbüse gönüllü olarak bağlıdır: “Eco-Emballages” (Eko-Ambalaj)

Amaç, toplamaya katkıda bulunmak, seçici ayrıştırma ve ev gereçlerini ambalajlamayı yeniden işleme tabi tutmaktır. Bu kapasitede “Eco-Emballages” firmalardan katkı payı alıyor ve belli ölçüdeki katılımcıları finansal olarak destekliyor. Aktiviteleri Ekim 2010’da güncellenen spesifikasyonlara dayanır:

  • firmalardan katkı payı alır ve toplama ve ayrıştırma servis maliyetinin %80’ini sırtlanır;
  • ev dışında kullanılan ev gereçlerini ambalajlamayı daha iyi değerlendirir, mesela otoyolda, dinlenme alanlarında veya tren istasyonlarında;
  • özellikle sözleşmeli firmalara eko-ambalaj kalkınmasında yardım ederek, atık tenzilatını önceden kolaylaştırır;
  • tüketici ve vatandaşları ev gereçlerini ambalajlama endüstrisini kuşatan çevresel, ekonomik ve sosyal konular hakkında bilgilendirir.

“Le Château du Bois” kozmetik ürünlerini belgelemek için Ecocert’i seçmiştir. Bu doküman ürün kalitesi ve uyumluluğunun bir garantisidir.